PDA

View Full Version : Fenerbahçe / Sarı Kanaryalarbrkrkmzgfb
29.October.2011, 20:50
http://img03.blogcu.com/images/h/d/l/hdlogolar/de9d05c84da574cbb53894fec089c755_1285184381.png
Açık Ligler:İngiltere,Almanya,İspanya,Brezilya,Türkiye
Tarihçe:
Kadıköy ve Fenerbahçesi;
İstanbul’un Kadıköy yakası; Allah’ın, yeryüzünü yaratırken kesinlikle ayrıcalıklı davrandığı bir eşsiz yöre... Tarihlerin henüz 1900 yılına ulaşmadığı İstanbul’da, Kalamış’ıyla

Fenerbahçe’siyle, Caddebostan’ı Suadiye’si Moda’sı ile adeta bir rüya beldesi... Göz alabildiğine bomboş arsalarla yemyeşil çayırlara sahip bu yörede, doğanın insanları spor yapmak için sanki teşvik ettiği yıllar...
Ve de, İstanbul’un silüeti deniz üzerinde uzaklardan perde perde yansıyıp dalgalanırken, Fenerbahçe Burnu’nda yanıp sönerek yol gösteren bir fener Türk sporuna önderlik edeceği bir kulübe sembol olmanın da gururu içinde, Adalar’a, Marmara’ya, daha da ötesi uzak yıllara doğru aynı şevkle ışık saçacağı günlerin özlemi ile çakıp durmaya başlamıştı sanki... Ve de Kadıköy, o dönemlerde en güzel semti olan Fenerbahçesi’nin bağrından çıkaracağı takımını önce yakınlara, sonra da yarınlara armağan edeceği günleri bekliyordu gayri...
Kuşdili Çayırında İlk Futbol Oyunu;
İlk futbol oyununun, bugünkü anlamıyla ilk kez 1823 yılında İngiltere’de oynanmaya başlamasının üzerinden neredeyse yıllar ve yıllar geçmişti. Nihayet tarihler 1890’lı yıllara ulaştığında, Moda’da oturan İngiliz’ler de bu keyifli spordan iyice etkilenmiş ve o yemyeşil arsaların bulunduğu Kadıköy’ün geniş alanlarında, futbolu oynamaya başlamışlardı. Seyri çok keyifli bu oyunun, çevredeki Türk gençlerinde de ilgi uyandıracağı ve de bu sporu onlara sevdireceği pek tabii idi ve hatta da kaçınılmazdı. Ama ne var ki, o sıralarda süren monarşi rejimi nedeniyle Müslüman Türkler için cemiyet kurmanın ve hatta mevcut cemiyetlere dahi üye olmanın yasak olmasından dolayı, Kadıköy Çayırlarında top koşturan İngiliz gençlere yine ancak Rum gençleri eşlik edebilmekteydi. Yine de, hemen her akşamüstü bilhassa Kuşdili Çayırında yapılan bu futbol maçları ya da antrenmanları, Kadıköy halkının büyük bir kesiminin ilgisini çekmekte, genellikle akşamüstleri zevk için de olsa oynanan bu futbol oyunu için, Kalamış’tan, Moda’dan, Kuyubaşı’ndan, ve hatta Haydarpaşa civarlarından gelecek öbek öbek halkı, gününe ve hava durumuna göre küçük ya da büyük kümeler halinde bu oyunu seyretmeye yöneltmekteydi. Kadıköy halkının ekserisi ikindi sularında ayaklanır, günlerden Cuma ve Pazar değilse yani Kurbağalıdere’nin kenarındaki salaş tiyatroda Komik Hasan’ın tuluat kumpanyası oynanmıyorsa Kuşdili Çayırı’na doğru yola koyulurlardı. Yok, eğer günlerden Cuma ya da Pazar ise de, Moda’ya doğru ya da şimdiki Fenerbahçe Stadyumu’nun bulunduğu Papazın Çayırı’na doğru yola koyulurlardı (*1). Omuzdaş kılıklı, burma bıyıklı tüylü tüysüz gençler, yanlarında boy boy çocuklarla hanım nineler ve de orta yaşlı hatunlar, Arap bacılar, ahretlikler, kahvede pineklemekten usanan efendi kişiler, burada çayırı çepeçevre kuşatır, kadınlar getirdikleri kilimleri yayarlar, erkeklerin kimi toprağa bağdaş kurar, kimi büyükçe bir taşa oturur, kimi ayakta dururdu. Sucusu, dondurmacısı, kağıt helvacısı, simitçisi, baloncusu, Eyüp oyuncakçısı velhasılı satıcıların her çeşidi burada arzı endam eyler, burayı adeta panayır yerinden farksız kılardı. Ortadaki saha olacak alanda ise, kapı gibi gövdeli, başları açık, renk renk gömleklerinin kolları sıvalı, göğüsleri fora, bacaklarından dizkapaklarına kadar şortlu bir alay adam soluk soluğa koşuşurlar, birbirlerine çarpıp çarpıp, alt alta üst üste mecelleşirler, güya da top oynarlardı. Oynanan bu futbollardan örnek alan bazı gençler, Kadıköy’ündeki arsalarda ya da geniş çayırlarda onlar gibi top oynamaya heveslenir, karman çorman bir biçimde, bir harradır bir gürradır gider, topa en çok vuranla onu en havalara yükselten erbab sayılırdı. Ne var ki bir süre sonra, bir başka deyişle 1900’lü yıllara iyice yaklaşılmasıyla birlikte, Moda’da oturan İngiliz gençlerinin artık modern futbolu oynamaya başlamaları ve dolayısıyla da oynadıkları futbolu daha seyredilir bir halde sunmaları, kendilerini hayran hayran seyreden Kadıköy’lü gençlerin yüreklerinde birtakım kıpırdanmalara sebep oluyor, onlar gibi organize bir takım kurma isteklerini ise, vazgeçilemez bir tutkuya dönüştürmeye başlıyordu.
Kadıköy Football Association ;
1890’lı yıllarda İstanbul Moda’da yaşayan İngiliz ailelerinden La Fontaine, Giraud, Whittall, Charnaud, Pears, Armitage aileleri Kadıköy ve Moda’nın çayırlarında kendi aralarında bu oyunu yeni yeni oynamaya başladıklarında, İzmir’de yaşayan İngiliz aileleri, Bornova çayırlarında bu oyunu çoktan oynamaya başlamışlardı bile (*2). Zira sosyal ve idari bakımdan payitaht İstanbul’a uzak ve rahat iki şehir olan Selanik ile İzmir, 1870’li yıllarda Osmanlı’nın futbol oyunu için ilk taraftar bulduğu toprakları oluyor, futbol oyunu o dönemlerde dini inançların da etkisi ile Müslüman Türkler arasında gelişemediğinden, böylece de Osmanlı toprakları üzerinde ilk defa gayrimüslim ve levanten (ülkede yerleşmiş bulunan yabancı uyruklu) vatandaşlar tarafından oynanıyordu.
Moda’da futbolla tanışan ilk ailelerin İstanbul’da İngiltere elçiliği personeli görevlileriyle aralarında yaptıkları maç rekabetini, 1894 yılında İzmir’de "Football Club Smyrne"nin kurulması ile birlikte İstanbul - İzmir rekabeti izlemeye başlıyordu (*3). İzmir’de futbolun öncülüğünü yapan James La Fontaine, 1889 yılında İstanbul’a yerleştiğinde, Kadıköy’de İngilizlerin futbol-rugby karışımı bir oyun oynadıklarını görmüş ve onlarla kısa zamanda dostluk kurarak, daha iyi bildiği futbol oyununu onlara kabul ettirmişti. Tarihler 1897 yılını gösterdiğinde, James La Fontaine ve arkadaşları Kadıköy yakasında ilk kez bir futbol takımı olarak Kadıköy Football Association adı altında toplanıyor, takımı oluşturan İngiliz, Rum, Ermeni gençleri, genelde İstanbul’a sefere gelen İngiliz gemicilerle oynadıkları oyunlarını Kadıköy’ün çayırlarında sürdürüyor, ve her akşamüstü (ilk bölümde geniş bir biçimde sunduğumuz) o kalabalık izleyici kitlesine de seyrettiriyorlardı. Bu müsabakalar halkın öylesine ilgisini çekmişti ki "Football Association" takımı, iki yıl içerisinde "İzmir Karması" ile karşılıklı olarak futbol maçları yapmaya yönelmişti.
"BLACK STOCKING FC" Kuruluyor ;
Ne var ki, Sultan 2. Abdülhamid’in padişahlığının sürdüğü o dönemde, mevcut monarşi rejiminin korunması amacıyla Türk gençlerinin dernek kurmaları yasaktı. Bu durum ise, yabancı ve azınlıkların top koşturdukları kendi topraklarında futbol oynamanın imkan ve zevkinden mahrum olan ve onların aralarına karışarak oynamak istedikleri bu cazip oyunu ancak gıpta ile seyretmekle yetinen Kadıköylü Müslüman Türk gençleri arasında, sadece üzüntü değil aynı zamanda tabii ki öfke ve hırs da uyandırıyordu. İşte her türlü tehlikeyi göze alan bu gençlerden, deniz öğrencisi Fuat Hüsnü (Kayacan), eski hariciyecilerden Reşat Danyal ve Mehmet Ali ile, Kuşdili’nde Papazın Çayırı adı verilen topraklarda meşin yuvarlağa vuruşlar yapan arkadaşları bu özlemin sona ermesini amaçlıyorlar, ve 1899 yılında da, devrin hafiye ve jurnalcilerinin dikkatlerinden kaçmak ve hışımlarından korunmak amacıyla bir İngiliz adı altında Black Stocking FC (Siyah Çoraplılar Futbol Kulübü) ’nü kuruyorlardı. Ancak siyah çorap ve kırmızı üst formaları ile Türk gençlerinin oluşturduğu bu ilk Türk spor ve futbol topluluğu daha ilk maçlarında hafiyelerin baskınına uğruyor ve hemen dağıtılıyordu.
1899; Fenerbahçe’nin Gerçek Kuruluş Yılı
Burada dikkati çeken en önemli nokta; Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Black Stocking FC ismi altında 1899 yılındaki bu ilk girişimindeki öncülük yapan gençler ile, ilerideki yıllarda kurulacak olan Kadıköy Futbol Kulübü (1902) ve Fenerbahçe Futbol Kulübü (1907) ismi altında toplanan gençlerin genelde aynı kişiler olacağıydı. Dolayısıyla FENERBAHÇE KULÜBÜ kuruluşunu gayri resmi olarak 1899 yılında gerçekleştirmiş, ne var ki iki kez kapatılmaları nedeni ile faaliyetlerine, ancak resmi kuruluş yılları olan 1907 yılında geçebilmişti. Görülen odur ki; Black Stocking F.C. ya da Kadıköy Futbol Kulübü isimleri, amaç karşısında birer araçtırlar (*4). Ayrıca İstanbul’da kurulan futbol kulüplerinin listeleri incelendiğinde de; Moda Futbol Kulübü (1896), Cadi-Keuy Football Club (1899) ve Imogen (1900) takımlarının İngiliz uyruklular tarafından, Elpis (1900) takımının Rumlar tarafından, Black Stocking (1899), Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin ise Osmanlı uyruklular tarafından kurulmuş oldukları da zaten görülmektedir.
Başkan / Aziz Yıldırım
http://i.sabah.com.tr/sbh/2010/10/23/Haber/533692193854.jpg

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de!
Aykut Kocamanın şike operasyonunun başlamasıyla çok yıprandığını belirterek şampiyonlar ligine gitmemenin verdiği üzüntüyle istifa ettiğini açıklamasıyla takımın başına bu zor günlerde takımın başka bir efsanesi geldi..Ntv kanalına yüklü bir bonservis ödendiğini belirten Ali Koç takımın başarıya ulaşacağına inandığını belirtti..
http://img155.imageshack.us/img155/6650/vlcsnap2010052600h39m19.png (http://img155.imageshack.us/i/vlcsnap2010052600h39m19.png/)

Transferler:
Eugene Khacheridi (Dinamo Kievden)DC DM
http://neformat.co.ua/images/news/khacheridi.jpg
Kelvin Etuhu AML FC
http://m.gmgrd.co.uk/res/853.$plit/C_71_article_1408244_image_list_image_list_item_0_ image.jpg?15%2F02%2F2011%2017%3A22%3A02%3A602
Maurice Trapp DC
http://www.bz-berlin.de/multimedia/archive/00309/Maurice_Trapp__Abwe_3093456.jpg
Tolga Ciğerci MC
http://1.bp.blogspot.com/-pRiiqxJN5n4/TgDzZSDZ-oI/AAAAAAAAArg/bltapohyZAo/s1600/tolgacigerci83.jpg
Mehmet Topal DM
http://www.mailce.com/wp-content/uploads/mehmet-topal.jpg
Ve gelenler gidenler:
http://img401.imageshack.us/img401/1428/transferlert.png (http://img401.imageshack.us/i/transferlert.png/)
Hazırlık Maçları:
http://img707.imageshack.us/img707/874/ma1s.png (http://img707.imageshack.us/i/ma1s.png/)
http://img84.imageshack.us/img84/3751/ma2x.png (http://img84.imageshack.us/i/ma2x.png/)
http://img254.imageshack.us/img254/9876/ma3i.png (http://img254.imageshack.us/i/ma3i.png/)
http://img804.imageshack.us/img804/7981/ma4x.png (http://img804.imageshack.us/i/ma4x.png/)
http://img854.imageshack.us/img854/4838/ma5.png (http://img854.imageshack.us/i/ma5.png/)
http://img266.imageshack.us/img266/3518/ma6.png (http://img266.imageshack.us/i/ma6.png/)

GeNç KaRTaL
29.October.2011, 20:54
Kariyerinizde başarılar dilerim.Umarım uzun soluklu ve zevkli bir kariyer olur.

canavar77
29.October.2011, 21:00
Başarılar renktaş transferler güzel takipcinim

europeanconquer
29.October.2011, 21:01
Başarılar :)

AndreLuizBahia3
29.October.2011, 21:10
Başarılar Tolga Ciğerci transferi mükemmel olmuş gelecek için bi paraya anlaştınızmı Tolga için ?

Gncl1905
29.October.2011, 21:26
2.lik için başarılar, zaten 1. belli :D

Uche
29.October.2011, 21:27
Aziz Başkan'ın o sabıka resminin konulması hoş olmamış, kaldırırsan iyi olur bence.

brkrkmzgfb
29.October.2011, 21:55
Başarılar Tolga Ciğerci transferi mükemmel olmuş gelecek için bi paraya anlaştınızmı Tolga için ?
10 milyon euroya anlaştık gelecek için ama vermemiz zor görünüyor şuan :S.Herkese teşekkürler yorumlar için..

AndreLuizBahia3
29.October.2011, 21:57
10 milyon euroya anlaştık gelecek için ama vermemiz zor görünüyor şuan :S.Herkese teşekkürler yorumlar için..


Vallahi şimdiden diyorum sana 10 milyonu verirsin sezon icidne oynattıktan sonra :D

brkrkmzgfb
29.October.2011, 23:25
Oyunu bugün aldığım için acemiliklerim var kötü skorlar gelirse affola :)
Spor Toto Süper Lig heyecanı başlıyor..
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/archive/8/86/20101106154612!Spor_Toto_S%C3%BCper_Lig_logo.png
İlk hafta sürpriz bir şekilde dünya derbisi var.

http://img684.imageshack.us/img684/7232/fenerbahcegalatasarayde.jpg (http://img684.imageshack.us/i/fenerbahcegalatasarayde.jpg/)
http://img835.imageshack.us/img835/3180/fenerbahcegalatasaray19.jpg (http://img835.imageshack.us/i/fenerbahcegalatasaray19.jpg/)
http://img72.imageshack.us/img72/5112/80688622.jpg (http://img72.imageshack.us/i/80688622.jpg/)
Türk Telekom arenadaki maça maç öncesindeki kavga damgasını vurdu.
http://www.futbolistan.net/images/haber/arda_cristian_kavga-280x180.jpg
Maçın başında Yobonun kendi kalesine attığı topla fenerbahçe mental olarak yıkıldı.Ayrıca Reto Zieglerin sakatlığı da takımı olumsuz yönde etkiledi.Caner oyunuyla ıslık topladı.Son dakikalarda ise 3 oyuncu değişiklik hakkını dolduran Fenerbahçe Stoch'un sakatlanmasıyla 10 kişi oynamak zorunda kaldı..
http://www.haberform.com/ridvan-dilmen-canli-yayini-terk-etti-60880h.jpg
Maç sonrası Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada lige daha tam hazır olmadıklarını oyuncularının zamanla kondisyonlarının düzeleceğini ve daha iyi yerlere gelmeyi hedeflediklerini belirtti.Ayrıca taraftardan da çok çok özür diledi..
İki takımın dizlişi:
http://img823.imageshack.us/img823/1998/dizililer.png (http://img823.imageshack.us/i/dizililer.png/)
Spor Toto Süper Lig 1.Hafta Sonuçları:
http://img337.imageshack.us/img337/7615/stslma1.png (http://img337.imageshack.us/i/stslma1.png/)
http://img6.imageshack.us/img6/377/adszegt.png (http://img6.imageshack.us/i/adszegt.png/)

Gncl1905
29.October.2011, 23:38
Galatasaray iyi kazanmış, oyun ortada gözüküyo ama bulduklarını attılar heralde :)

Daha erken olabilir ama taktiği değiştir bence ;)

Namzet
29.October.2011, 23:42
İlk haftadan böyle şeyler normal,başarılar renktaş.

brkrkmzgfb
30.October.2011, 02:30
Takımın kondisyonunda sorun vardı biraz her maç da oyuncum sakatlanıo ama takım oturmaya başladı 3 maçlık galibiyet serisi yakaladık..
Spor Toto Süper Lig
2.Hafta Fb 0-0 G.Antep
http://img690.imageshack.us/img690/5643/stslma2.png (http://img690.imageshack.us/i/stslma2.png/)
3.Hafta Antalya 1-0 Fb
Son anlarda yediğimz golle mağlup olduk.Bu maçtan sonra Rıdvan Dilmen oyuncularına sert çıktı ve kendilerini toparlamaları gerektiğini belirtti.
http://img225.imageshack.us/img225/9546/stslma3.png (http://img225.imageshack.us/i/stslma3.png/)
4.Hafta Fb 3-0 Agücü
İlk galibiyetimizi 3 golle aldık.İlk 3 hafta gol atamadığımızdan üzerimizde baskı vardı fakat Ankaragücünün sert oyunu sayesinde kazandığımız penaltılar takımı rahatlattı..
http://img528.imageshack.us/img528/5518/stslma4.png (http://img528.imageshack.us/i/stslma4.png/)
5.Hafta Ts 0-2 Fb
Avni Akerde sezonun şimdiye kadarki en iyi oyununu ortaya koyan Fenerbahçe,3 puanı 2 golle aldı.Bu galibiyetle şike söylentilerini de bir nebze dindirmiş oldu.Maç sonunda Fenerbahçe taraftarının "bu maçta şike var soruşturma başlasın" tezahüratı görülmeye değerdi.
http://img715.imageshack.us/img715/3913/stslma5.png (http://img715.imageshack.us/i/stslma5.png/)
6.Hafta Fb 2-0 MİY
Artık oyun sistemini oturtan Fenerbahçe taraftarının karşısında 3 puana rahat ulaştı.
http://img39.imageshack.us/img39/2338/stslma6.png (http://img39.imageshack.us/i/stslma6.png/)
6.hafta sonunda puan durumu:
http://img252.imageshack.us/img252/6346/puandurumu.png (http://img252.imageshack.us/i/puandurumu.png/)

Namzet
30.October.2011, 12:27
Toparlanmaya başlamışız.

TheWizard
30.October.2011, 14:10
Başarılar..İyi bir hazırlık kampı geçirmişiz.Transferler iyi ama eksik.Forvet bölgesine transfer şart..

Gncl1905
30.October.2011, 14:12
İyi seri yakalamışsın, devamı gelir büyük ihtimal ;)

Başarılar :)

brkrkmzgfb
30.October.2011, 15:57
Yorumlar için teşekkürler.Uygun fiyatlı kaliteli forvet bildiğiniz varsa çok işime yarar :)
STSL 7.Hafta Fb 3-0 Eses
Zieglerin iyi oyunuyla Fenerbahçe'ye galibiyete ulaşmasını bildi..
http://img824.imageshack.us/img824/4809/stslma7.png (http://img824.imageshack.us/i/stslma7.png/)
8.Hafta Fb 4-0 Samsun
Semih ve Bienvenu golleriyle takımlarını rahatlatmaya devam ediyor,Kadıköy'de rahat oyun..
http://img851.imageshack.us/img851/2981/stslma8.png (http://img851.imageshack.us/i/stslma8.png/)
9.Hafta Ordu 2-4 Fb
Çok zorlandığımız maçta özellikle Khacheridi'nin kötü oyunu 2 gole neden oldu.İlk yarıda onun yerine giren Orhan Şam son dakikalarda attığı golle göz doldurdu..
http://img72.imageshack.us/img72/4318/stslma9.png (http://img72.imageshack.us/i/stslma9.png/)
Fenerbahçe yenilmeme rekoru kırdı.
http://img202.imageshack.us/img202/1360/adszqfu.png (http://img202.imageshack.us/i/adszqfu.png/)
10.Hafta Manisa 1-1 Fb
Maça zorlanarak başlayan Fenerbahçe,Dia'nın golüyle nefes aldı fakat 68.dakikada isaacin müthiş golü ve manisanın iyi oyunu Fenerbahçelileri korkuttu.Dakika 89da Gökay İravul'un sebep olduğu tartışmalı penaltıyı Volkan çıkararak takımının kötü oynadığı maçta 1 puanı almasını sağladı..
http://img210.imageshack.us/img210/8/stslma10.png (http://img210.imageshack.us/i/stslma10.png/)
Transfer Haberi:
http://www.sporx.com/img/3/2011/nordin_amrabat_kay.jpg
Nordin Amrabat Fenerbahçe'de!
Faslı yıldız Kayserisporda mutsuz lolduğunu bildiren bir basın açıklaması yaptıktan sonra Rıdvan Dilmen ve kurmayları bu oyuncuyu incelemeye aldı scout Arda Keskin'in çok iyi bir oyuncu olduğunu belirmesiyle Fenerbahçe sğa kanatta bir açığı olmamasına rağmen bu oyuncuyu 36 ay taksitle 3,2 milyon euro karşılığında transfer etti.Rıdvan Dilmen transferlerin süreceğini özellikle genç ve gelecek vaat eden oyuncuları transfer etmek istediklerini belirtti.Kemal Tokak'ı da kadrolarına katmak istediklerini belirten Dilmen,iyi ve uygun fiyatlı bir forvet arayışında olduklarını Wilfried Bony ile fiyat konusunda anlaşamadıklarını belirtti.Ayrıca Bienvenu ve Semih'ten çok memnun olduğunu Etuhu'ya ise kendini kanıtlaması gerektiğini söyledi..
http://img683.imageshack.us/img683/3092/amrabat.png (http://img683.imageshack.us/i/amrabat.png/)
10.Hafta sonu puan durumu:
http://img856.imageshack.us/img856/1160/puandurumup.png (http://img856.imageshack.us/i/puandurumup.png/)

Gncl1905
30.October.2011, 16:24
İyi seri yakalamışsın, Amrabat'da iyi transfer ucuza da kapatmışsın :)

Galatasaray'ın halini beğenmedim 6.lık yakışmıyo :D

brkrkmzgfb
30.October.2011, 21:13
Teşekkürler yorumun için.
11.Hafta Fb 2-0 Karabük
http://img850.imageshack.us/img850/4088/stslma11.png (http://img850.imageshack.us/i/stslma11.png/)
12.Hafta Gençler 2-1 Fb
88.dakikada ceza sahasında Etuhu'ya yapılan sert faulü penaltı olarak vermeyen hakem bizi 1 puandan etti.
http://img685.imageshack.us/img685/5815/stslma12.png (http://img685.imageshack.us/i/stslma12.png/)
13.Hafta Fb 1-1 Bjk
Beşiktşaın kasaplaştığı maçta sol kanadımızın çökmesine rağmen 1 puanı almayı bildik.Ziegler her derbi öncesi sakatlanıyor şansıma :)
http://img153.imageshack.us/img153/6642/derbikadro.png (http://img153.imageshack.us/i/derbikadro.png/)
http://img845.imageshack.us/img845/6792/stslma13.png (http://img845.imageshack.us/i/stslma13.png/)
14.Hafta İbb 0-0 Fb
Kemik seslerinin duyulduğu maçta sahada sertlikten başka birşey yoktu.Hakemde kartlarında cimri davranarak maçın kalitesini iyice düşürdü..http://img98.imageshack.us/img98/9691/stslma14.png (http://img98.imageshack.us/i/stslma14.png/)
15.Hafta Fb 2-1 Kayseri
Zorlu Kayseri karşısında yeni transferimiz Amrabat bize karşı çok iyi oynadı ve şike var diyenlere bir ders daha verdi.Son dakikalarda oyuna giren Etuhu attığı golle takımını 3 puana ulaştırdı.
http://img4.imageshack.us/img4/5002/stslma15.png (http://img4.imageshack.us/i/stslma15.png/)
16.Hafta Sivas 2-1 Fb
Fenerbahçe yoğun kar yağışının da etkisiyle kötü bir mücadele örneği sergiledi ve 10 kişi rakibinden puan çıkaramadı.
http://img252.imageshack.us/img252/6118/stslma16.png (http://img252.imageshack.us/i/stslma16.png/)
17.Hafta Fb 3-1 Bursa
Fenerbahçe iyi oyunuyla kesinlikle kazanması gereken bir maçtan 3 puanla ayrıldı.http://img543.imageshack.us/img543/9730/stslma17.png (http://img543.imageshack.us/i/stslma17.png/)
Böylece ligin ilk yarısı bitti:
Ziraat Türkiye Kupası Kuralar:(Rakibimiz Kayseri)
http://img690.imageshack.us/img690/5572/ztk.png (http://img690.imageshack.us/i/ztk.png/)
Puan Durumu
http://img39.imageshack.us/img39/3973/puandurumuqc.png (http://img39.imageshack.us/i/puandurumuqc.png/)
Transferler
Tonia Tisdell(Ankaragücünden)
http://www.hurriyet.com.tr/_np/0019/14220019.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/5139/tisdell.png (http://img20.imageshack.us/i/tisdell.png/)
Kemal Tokak(Samsunspordan)
http://www.ajansspor.com/resimv3/kemalTokak01.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/7816/kemaltokak.png (http://img267.imageshack.us/i/kemaltokak.png/)
Wilfried Bony(Vitesseden)
http://img208.imageshack.us/img208/2114/wilfriedbony.png (http://img208.imageshack.us/i/wilfriedbony.png/)
http://playwavedon.files.wordpress.com/2010/10/416315_sport-fotbal-sparta-wilfried-crop.jpg
Liviu Ganea(Dinamo Bükreşten)
En uygun fiyatlı ama zor yaptığım transferlerden biri oldu.Aynı oyuncuya Fatih Terim ve Kayserisporda Shota'nın görevine son veirlmesinden sonra göreve gelen Aykut Kocaman da istiyordu fakat Liviu Fenerbahçe'yi seçti.
http://img88.imageshack.us/img88/9570/liviuganea.png (http://img88.imageshack.us/i/liviuganea.png/)
http://img88.imageshack.us/img88/9570/liviuganea.png[/img][/url]
http://www.stiridecluj.ro/files/images/big_912c46d0a167990317282e0158b4a2e0.jpg

Gncl1905
31.October.2011, 19:22
Çalkantılı gidiyorsun, lig devresinde sıralaman pek iyi değil açıkcası, toparlarsın İnşallah :)

Kemal Tokak iyi transfer :) Bony'de iyi heralde herkes övüyor :D Ganea kapalı kutu, umarım yararlı olur :)

brkrkmzgfb
31.October.2011, 21:40
Bonyi daha oynatamadım haftalardır milli maçta maalesef.İyi bir seri yakaldığımı düşünüyorum hedef zaten play-off 4.olsam da yeter :)
Transferlere devam :)
Levan Kenia(Bonservissiz)
http://img189.imageshack.us/img189/5306/keniam.png (http://img189.imageshack.us/i/keniam.png/)
http://img.kooora.com/i.aspx?i=schalke%2F94887.jpg
Karim Ait Fana(Bonservissiz)
http://img52.imageshack.us/img52/2610/aitfanaq.png (http://img52.imageshack.us/i/aitfanaq.png/)
http://www.oleole.com/media/main/images/member_photos/group1/subgrp436/karimaitfana_154844.jpg
Domagoj Vida(Geleceğin Ziegleri :) )
http://1.bp.blogspot.com/_Gc-tJ3jQvfg/THs-x08IxEI/AAAAAAAADq0/9qUETrAWLyU/s400/vidaaa.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/2633/vidaw.png (http://img39.imageshack.us/i/vidaw.png/)
18.Hafta Fb 1-0 Gs
Derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu.Zorlu maçın ardından Dia'nın golüyle 3 puana ulaştık.
http://img534.imageshack.us/img534/2567/stslma18.png (http://img534.imageshack.us/i/stslma18.png/)
Ziraat Türkiye Kupası ilk maçım Fb 2-0 Kayseri
Erken gleen kırmızı kart oyunumumuzu kolaylaştırdı..
http://img341.imageshack.us/img341/8524/ztk1.png (http://img341.imageshack.us/i/ztk1.png/)
19.Hafta Gaziantep 0-3 Fenerbahçe
Wilfriedin milli maçlarda olması nedeniyle kullanamadım hala ama ganea da ağları boş geçmedi.
http://img43.imageshack.us/img43/5233/stslma19.png (http://img43.imageshack.us/i/stslma19.png/)
Ziraat TÜrkiye Kupası 2.Maçım Manisa 0-1 Fb
Çok zorlandığımız maçta uzatmalarda gelen gol tur atlamamızı sağladı
http://img511.imageshack.us/img511/448/ztk2.png (http://img511.imageshack.us/i/ztk2.png/)
20.Hafta Fb 0-0 Antalya
Seyir zevkinin düşük olduğu maçta iki takım da gol bulamadı.
http://img856.imageshack.us/img856/4788/stslma20.png (http://img856.imageshack.us/i/stslma20.png/)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Ts 1-2 Fb
Tüm golleri Fenerbahçeli oyuncuların attığı maçta disiplinli takımımız maçı almasını bildi.
http://img521.imageshack.us/img521/5924/ztk3.png (http://img521.imageshack.us/i/ztk3.png/)
21.Hafta Ankaragücü 1-3 Fenerbahçe
Ganeanın yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe 3 puana fazla zorlanmadan ulaştı.
http://img338.imageshack.us/img338/3882/stslma21.png (http://img338.imageshack.us/i/stslma21.png/)
22.Hafta Fenerbahçe 5-1 Trabzonspor
Kadıköyde sezonun en iyi oyunlarından birini ortyaa koyan Fenerbahçe ilk farklı glaibiyetini aldı.Kara'nın kırmızı kart görmesi Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırdı.
http://img39.imageshack.us/img39/3258/stslma22np.png (http://img39.imageshack.us/i/stslma22np.png/)
23.Hafta Mersin İY 0-2 Fb
Alex'in forvette daha veirmli olduğunu gördüğüm maçta Bienvenunun,Wilfriedin ve Semihin yokluğu hissedilmedi..
http://img847.imageshack.us/img847/8507/stslma23.png (http://img847.imageshack.us/i/stslma23.png/)

Namzet
31.October.2011, 21:49
Sonuçlar güzel,transferler hakkında profil görmeden yorum yapamam:)

Gncl1905
01.November.2011, 12:20
Kenia önceki serilerden biliyoruz iyidir :)

Bayağı toparlanıp istikrar sağlamışsın, böyle gidersen şampiyon olursun :)

aliniyazi29
01.November.2011, 18:59
birkaç maç hariç iyisisin.ganea fm11 de de iyiydi heralde fm12de de iyi.

brkrkmzgfb
02.November.2011, 21:48
24.Hafta
http://img39.imageshack.us/img39/1051/stslma24nmr.png (http://img39.imageshack.us/i/stslma24nmr.png/)
25.Hafta
http://img714.imageshack.us/img714/5921/stslma25.png (http://img714.imageshack.us/i/stslma25.png/)
26.Hafta
http://img69.imageshack.us/img69/3001/stslma26.png (http://img69.imageshack.us/i/stslma26.png/)
27.Hafta
http://img337.imageshack.us/img337/8853/stslma27.png (http://img337.imageshack.us/i/stslma27.png/)
McCann yeni transfer:
http://img407.imageshack.us/img407/1224/mccann.png (http://img407.imageshack.us/i/mccann.png/)