Bitiricilik 14>12
Hız-Hızlanma 16

PPM ler de silinebilir. Hücuma çıkar kalabilir sadece.