Damında var bir testi, seni görünce yüzüme hafiften bir meltem esti