daha demin bir kariyere bakıyordum yukarıdaki kuralların hiçbirine uyulmamıştı...